Archiv článků

Ochrana osobních údajů

16.05.2018 15:26
GDPR (General Data Protection Regulation)   1. Obecné nařízení   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o...

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o povaze daňového penále

30.11.2015 10:13
  Průlomové usnesení v otázce povahy daňového penále vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Sedmičlenný senát se jednomyslně shodl, že penále podle § 37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ve znění účinném od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010) a §...

Prokazování diskriminace při žalobě na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru

05.11.2015 15:00
  Ústavní soud, Brno, TZ 91/2015, 12.10.2015 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně, neboť...

Ústavnost výše odměn za znalecké posudky

05.11.2015 14:56
  Ústavní soud, Brno, TZ 81/2015, 23.9.2015 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh skupiny 16 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a...

Obecné soudy v ČR musí ve věcech mezinárodních únosů dětí respektovat dřívější rozhodnutí jiného soudu členského státu EU

05.11.2015 14:52
  Ústavní soud, Brno, TZ 78/2015, 16.9.2015 II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na...

Vyvlastnění nemovitostí pro výstavbu silnic

05.11.2015 14:48
  Ústavní soud, Brno, TZ 71/2015, 25.8.2015 I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Olomouci, podle kterých stěžovatelé měli dostat náhradu za vyvlastněné pozemky ve výši 3 530 160 Kč, což představovalo...

Náhrada za osobní péči o poškozeného

05.11.2015 14:44
  Ústavní soud, Brno, TZ 74/2015 1.9.2015 I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních...

Stanovisko Ústavního soudu k oprávnění starosty sjednat smluvní pokutu

05.11.2015 14:37
  Ústavní soud, Brno, TZ 75/2015 2.9.2015 I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) ústavní stížnosti stěžovatele Město Frenštát pod Radhoštěm a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, rozsudek Krajského soudu v Ostravě a rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně, neboť...

Spravedlivá náhrada za majetek vyvlastněný ve veřejném zájmu

05.11.2015 14:31
  Ústavní soud, Brno, TZ 61/2015,  15.7.2015 II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelů na spravedlivý...

Pokuta za nepředání dítěte do střídavé péče druhého rodiče

05.11.2015 00:00
  Ústavní soud, Brno, TZ 98/2015 3.11.2015 III. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil usnesení Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 9, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu...
Záznamy: 1 - 10 ze 16
1 | 2 >>