Stanovisko Ústavního soudu k oprávnění starosty sjednat smluvní pokutu

05.11.2015 14:37

 

Ústavní soud, Brno, TZ 75/2015

2.9.2015

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) ústavní stížnosti stěžovatele Město Frenštát pod Radhoštěm a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, rozsudek Krajského soudu v Ostravě a rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně, neboť jimi byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatele na samosprávu a na spravedlivý proces.

Starosta obce nemůže sám vytvářet vůli obce, to přísluší výhradně zastupitelstvu obce či radě obce. Pokud však již vůle obce v zásadních bodech vytvořena byla, je starosta oprávněn jednat v intencích takto vytvořené vůle [nálezu sp. zn. II. ÚS 87/04 ze dne 6. 4. 2005 (N 75/37 SbNU 63)]. Takovéto jednání zahrnuje též sjednání smluvní pokuty výlučně ve prospěch obce, pokud je tak zajišťováno splnění účelu právního jednání obce (smlouvy) vyjádřeného v rozhodnutí příslušného orgánu obce (zastupitelstva obce či rady obce). Opačný závěr, o neplatnosti takového jednání starosty, by byl přehnaně formalistický a rozporný s ústavně zaručeným právem obce na samosprávu dle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a 101 odst. 4 Ústavy České republiky.

Sp. zn. I. ÚS 2574/14 

 

Zdroj: Ústavní soud ČR