Odkazy

 
Česká advokátní komora
www.cak.cz
 
 
Nejvyšší soud ČR
www.nsoud.cz
 
 
Ústavní soud ČR
www.usoud.cz
 
 
Nejvyšší správní soud ČR
www.nssoud.cz
 
 
Ministerstvo spravedlnosti ČR
www.justice.cz
 
 
Exekutorská komora ČR
www.ekcr.cz/
 
 
Komora daňových poradců ČR
https://www.kdpcr.cz/
 
 
Notářská komora ČR
www.nkcr.cz/
 
 
Živnostenský rejstřík
https://www.rzp.cz/
 
 
Český úřad zeměměřický a katastrální - katastr nemovitostí
www.cuzk.cz
 
 
 
Mimosoudní řešení sporů
Česká advokátní komora je zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na ČAK obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby.
 
https://www.cak.cz/