Vyvlastnění nemovitostí pro výstavbu silnic

05.11.2015 14:48

 

Ústavní soud, Brno, TZ 71/2015,

25.8.2015

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Olomouci, podle kterých stěžovatelé měli dostat náhradu za vyvlastněné pozemky ve výši 3 530 160 Kč, což představovalo tzv. úřední cenu vypočtenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ačkoliv tržní cena vyvlastněných pozemků činila 36 203 537 Kč. Ústavní soud shledal shodně jako Krajský soud v Brně, který věc rozhodoval jako soud prvostupňový, že vyvlastnění kompenzované takto nízkou náhradou ve vztahu k tržní ceně nemovitostí porušilo základní právo stěžovatelů na ochranu majetku. Tímto svým nálezem Ústavní soud zopakoval své závěry ze skutkově obdobné věci, kterou rozhodl dne 30. 6. 2015 pod sp. zn. II. ÚS 1135/14 a která se z části týkala i stejných stěžovatelů. 

V odůvodnění nálezu Ústavní soud s odkazem na ustálenou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva zdůraznil, že v případě vyvlastňování má vyvlastněná osoba obdržet náhradu, jejíž výše je v rozumném poměru k tržní hodnotě majetku v době, kdy k odnětí vlastnictví došlo. Pokud dochází k vyvlastnění pro potřebu výstavby silnic, je v rozumném poměru k hodnotě majetku v zásadě pouze plná náhrada ve výši tržní ceny.

Sp. zn. I. ÚS 1904/14

 

Zdroj: Ústavní soud ČR