Vymáhání pohledávek

 

- správa a vymáhání pohledávek

- předžalobní výzvy dle občanského soudního řádu

- sepis žalob

- právní zastoupení v soudních, rozhodčích i exekučních řízeních

- zastupování při mimosoudních jednáních