Trestní řízení

 
- zastupování poškozených v trestním řízení
 
- uplatňování a vymáhání nároků poškozených na náhradu škody