Rodinné právo

 

- rozvody sporné a nesporné 

- sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů

- mimosoudní vypořádání společného jmění manželů 

- soudní spory o vypořádání společného jmění manželů

- výživné, péče o nezletilé

- sepis a kontrola smluv 

- právní zastoupení v soudních řízeních i při mimosoudních jednáních