Pracovní právo

 

- právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

- pracovněprávní smlouvy 

- zastupování v pracovněprávních sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

- spory o neplatnost skončení pracovního poměru

- pracovní úrazy 

- náhrady škod

- soudní i mimosoudní řešení sporů