Pojišťovnictví

 

- právní posouzení pojistných smluv

- právní zastoupení při vymáhání nároků z pojistných smluv

- právní pomoc při likvidaci pojistných událostí

- náhrady škod

- náhrady škod z dopravních nehod