Obchodní a korporátní právo

 

- právní poradenství v obchodních věcech 

- zakládání a změny obchodních společností

- zajištění živnostenských oprávnění 

- zápisy obchodních společností do obchodního rejstříku

- likvidace obchodních společností včetně zajištění výmazu z obchodního rejstříku

- sepisování a kontrola všech typů smluv 

- právní poradenství v závazkových vztazích

- zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních 

- soudní i mimosoudní řešení sporů ze závazkových vztahů

- vymáhání a správa pohledávek