Převody nemovitostí

 
- komplexní právní služby pro prodávající i kupující v souvislosti s převody nemovitostí
 

- sepis kupních a darovacích smluv

- posouzení a kontrola smluv  vypracovaných realitním zprostředkovatelem 

- sepis a kontrola smluv o smlouvách budoucích

- převody bytových jednotek

- smlouvy o nájmu bytu

- poradenství a zastupování v souvislosti se zvyšováním nájemného

- sepis smluv o nájmu a pachtu

- smlouvy o zřízení věcných břemen 

- smlouvy o předkupním právu 

- zástavní smlouvy

- sepis návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí

- právní zastoupení v řízení před katastrálními úřady

- zastupování při jednání 

 

- úschovy peněžních prostředků v souvislosti s převody nemovitostí

- ověření podpisů