Likvidace

 
 

Poskytování právních služeb v souvislosti s likvidací právnických osob:

 

- zrušení právnické osoby

- zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku

- výmaz z veřejného rejstříku