Firemní právník

 
Poskytování komplexních právních služeb pro firmy:
 
- konzultace, poradenství on-line,
 
- vypracování právních rozborů,
 
- vypracování a kontrola smluv, 
 
- vymáhání pohledávek,
 
- právní zastupování před soudy, 
 
- rozhodčí řízení, 
 
- zastoupení ve správních řízeních.
 
 
Poskytování právních služeb v sídle klienta.