Cena za právní služby se sjednává dohodou s příhlédnutím ke složitosti právního problému a s použitím vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 
 
První konzultace je poskytována bezplatně.
 
Paušální odměna - na základě dlouhodobé spolupráce jsou právní služby poskytovány ve zvýhodněných tarifech.