Cena za právní služby se sjednává dohodou s příhlédnutím ke složitosti právního problému a s použitím vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).